Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

Vážení členovia, adeptské skúšky plánované na 4.12.2021 boli  zrušené z dôvodu zavedenenia zákazu vychádzania v SR. Nový termín bude oznámený čoskoro v závislosti aj od nasledujúcich opatrení vlády SR.

260173918 132957545776770 687223579525013977 n

                                      
Vážení členovia, oznamujeme termín konania adeptskej skúšky. Konať sa bude 4.12.2021, len miesto a čas ešte upresníme, záleží totiž na aktuálnej pandemickej situácii. Podmienky a aj prihlášky nájdete na stránke plemennej knihy.
Súčasne bude možné aj uchovnenie zvierat. Samozrejme upozorňujeme na neustálu možnosť dohodnúť si uchovnenie individuálne priamo s posudzovateľom.
Zároveň s poľutovaním oznamujeme že ani 2021  Duo výstavy v Nitre nebudú.
Správa od organizátoriek:
Je nám to nesmierne ľúto, ale aj napriek snahe sa nám nepodarilo získať vyhovujúce priestory pre konanie Duo výstav, či by sa už konali v Nitre alebo niekde inde na Slovensku. Preto sa ani v tomto roku výstavy neuskutočnia. Dúfame, že rok 2022 bude už na konanie výstav priaznivejší a prebehnú všetky tradične konané.
Samozrejme, že ak by v budúcnosti pribudli nejaké nové výstavy u nás, bude len radi.
Vážení členovia ZO a priatelia chovu. Oznamujeme, že 25.9.2021 bude v priestoroch na Dolnej ulici 25 v Banskej Bystrici DUO výstava spojená so seminárom. Bohužiaľ akcia bude neverejná, teda to nebude klasická výstava ako sme zvyknutí. Môžete však získat regulérny slovenský CAC, uchovniť Vaše morčatá a zúčastniť sa prvého "seminára". Kompletné propozície sú na: https://www.szch-morcata.sk/vystava

Vážení členovia Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov / morčatá,

dovoľte mi, aby som nám všetkým pripomenula princípy, na ktorých je naša ZO postavená:

  • Chceme aby sa chovu ušľachtilých morčiat mohol venovať hocikto – nezáleží na veku, vzdelaní, skúsenostiach
  • Chceme pomáhať v chove tým, ktorí o to požiadajú, ale nechceme nikomu určovať cestu, akou má v chove ísť
  • Vážime si úplne každého, bez ohľadu na to koľko má zvierat a koľko odchovov
  • Tešíme sa z každého výstavného úspechu našich členov
  • Rešpektujeme posudzovateľské autority – vlastné, ako aj zahraničné, spolupracujeme na odbornej, ale aj ľudskej úrovni s uznávanými posudzovateľmi Európskeho zväzu
  • Nie je našim cieľom určovať kto má lepší a kto horší chov
  • Nechceme však medzi sebou ľudí, ktorí zbytočne rozdúchavajú pochybnosti a znevažujú ostatných či už po odbornej alebo ľudskej stránke
  • Naša Základná organizácia je dobrovoľné záujmové združenie – spája nás v prvom rade záujem o chov ušľachtilých morčiat – ak vzniknú priateľstvá, či rôzne spolupráce, je to len bonus a naša radosť

V poslednom čase však mohlo viacero ľudí nadobudnúť dojem, že namiesto v priateľskej atmosfére sa ocitli na bojisku. Žiaľ, do ľudí nevidíme, takže niekedy je nutné prestať privierať oči a ospravedlňovať človeka, ktorý kazí dobré meno organizácii a snaží sa ju poškodiť.

Hlasovaním o vylúčení sme všetci vyjadrili demokraticky svoj názor.

Vzhľadom na to, že vylúčený člen je nepoučiteľný a začal svoj „boj“ zákerným spôsobom, chcem Vám povedať, že ak by sa u kohokoľvek z Vás ohlásila kontrola z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, nemusíte mať obavy. Ozvite sa mi. Poradím Vám na čo máte právo, čo by ste mali mať a čo v žiadnom prípade nemusíte. Možno si poviete, že to zvládnete sami. Jasné že zvládnete! Ale aspoň mi dajte vedieť. Naše zákony totiž pamätajú aj na niečo také ako poškodzovanie dobrého mena a ak podáme spoločne trestné oznámenie, určite vyhráme. Nechceme aby sa ľudia báli vyjadriť svoj názor alebo aby sa nechali odradiť od svojej záľuby len preto, že niekto spochybní ich spôsob chovu a cestu, ktorú si zvolia.

Malá poznámočka ku veterinárom v štátnej správe – sú to normálni ľudia a vzhľadom na to, že riešia skutočne vážne problémy, naozaj sa nemusíte obávať. Na udanie však kontrolu spraviť musia, aj keď im to nie je veľmi po vôli. Ale aspoň sa porozprávate a možno získate aj domov pre niektorý zo svojich odchovov :) 

Pre tých čo ešte len s chovom začínajú:

Je veľmi dobré hľadať čo najviac informácií a viem, že sociálne siete sú najľahšia cesta, ale venujte prosím čas aj čítaniu diskusií v rôznych skupinách a ak nenájdete uspokojivú odpoveď na svoju otázku, hľadajte ďalej. Nenechajte sa odradiť. Verte sebe a tomu, že svoje zvieratá poznáte. Prípadne sa skúste skontaktovať s niekým kto chová dlhšie, ale určite buďte v strehu, ak sa stretnete s očierňovaním iného chovateľa.  Každý robí chyby, len niekto si ich prizná a niekto nie. Sú ľudia, ktorí sa podelia aj o vlastné zlé skúsenosti a rozhodnutia. Ak Vám niekto takúto dôveru preukáže, tak to nerobí preto, aby ste to zneužili, ale aby ste sa poučili z jeho chyby a neopakovali ju ďalej. Možno po posledných udalostiach medzi nami morčatármi bude vládnuť opatrnosť a ľudia nebudú veľmi otvorení všetečným otázkam začínajúcich chovateľov.  Ale verím, že aj to prejde a opäť budeme všetci na „jednej lodi“.

Prajem Vám pekný zvyšok leta a krásne zážitky pri chove morčiatok

Alena Mikulinová

VČS sa bude konať za dodržania týchto podmienok - o 203/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky, §4.2021 05 26

Stanovisko PK morčiat SZCH k elektronickej členskej schôdzi ZOCHDH-M vo veci návrhu na vylúčenie člena ZO Mgr. Michala Sviatka:


Vážení členovia a výbor ZOCHDH-M,

keďže v doložených snímkach obrazovky (predložené na schôdzi) bol napadnutý chov s oficiálnymi PP ale aj samotná Plemenná kniha morčiat, tak musím menom PK poskytnúť vyjadrenie k šíreným dezinformáciám:

1.)    Posudzovanie chovnosti, posudzovanie
Chov morčiat na Slovensku má v rámci SZCH na starosti  KOMISIA PRE CHOV UŠĽACHTILÝCH MORČIAT pod ktorú spadá Plemenná kniha morčiat a zbor posudzovateľov morčiat.
Každý posudzovateľ čestne vyhodnocuje chovnosť morčaťa (a  jeho potenciál) na základe Slovenského štandardu morčiat a s prihliadnutím na osobné skúsenosti, ktoré sa postupom časom menia a zdokonaľujú, a preto nikdy nebudete mať rovnaké hodnotenie morčaťa od rôznych posudzovateľov (na výstave ani pri stanovení chovnosti). Je osobným právom každého chovateľa nesúhlasiť s rozhodnutím posudzovateľa, ale je nevhodné  a neprípustné systematicky verejne prezentovať, že (slovenskí) posudzovatelia prisudzujú chovnosť „zlým“ morčatám a nebodaj, že tak činia morčatám v chovoch spriatelených staníc.

2.)    Oficiálne SK preukazy o pôvode
Oficiálne preukazy o pôvode na Slovensku vystavuje výhradne Plemenná kniha morčiat. Na preukaz o pôvode majú nárok páry morčiat, ktoré spĺňajú podmienky chovnosti. 
Nikto netvrdí a nikdy nebude tvrdiť, že zviera s oficiálnym preukazom o pôvode (morča, pes, mačka,...)  je automaticky 100% štandardné a z titulu vystavenia PP spôsobilé pre ďalší chov a úspešnú výstavnú kariéru. Pri plemenitbe zvierat nestačí spojiť dva chovné jedince, ale treba vopred vyhodnotiť ich genetické vlohy, ich predpoklady na základe rodokmeňa a aj keď toto všetko urobíme stále nie je záruka dokonalého výsledku.

Je na každom chovateľovi aký zvolí prístup k plemenitbe - žiadny chovateľ nemá právo to verejne dehonestovať, vysmievať sa chovateľovi alebo iným spôsobom sa povyšovať nad iných ...  

Oficiálny preukaz o pôvode je zárukou pravdivosti údajov rodokmeňa a je vizitkou toho, že rodičia splnili podmienky chovnosti pre dané plemeno a nemali vady, ktorá by (vážne) zaťažovali potomkov a ďalšie generácie.
Plemenná kniha morčiat ďakuje všetkým, ktorí odchovávajú morčatá s oficiálnym preukazom a tým aj podporujú oficiálny chov morčiat na Slovensku.

Plemenná kniha morčiat nevylučuje, že skúsený chovateľ pri vhodnom a cielenom spojení dokáže, odchovať dobrého potomka aj na nechovnom jedincovi, ale toto je už na osobnej zodpovednosti chovateľa a pre tento prípad je určený chovateľom výpis predkov.

3.)    Rady chovateľom zo strany PK, komisie, ZOčiek
Aj v priložených snímkach je často naznačované, že začínajúcim chovateľom nikto nepomáha.
Po založení CHS je chovateľ informovaný, že má plnú podporu z Plemennej knihy morčiat -  doteraz nebola žiadna sťažnosť, žeby Plemenná kniha nebola spolu súčinná s riešením dotazov a problémov chovateľov.  Čo sa týka odbornej konzultácie plemenitby sú určite do istej miery vždy nápomocní naši posudzovatelia formou elektronickej komunikácie. Ale tu treba povedať jedno veľké ALE,  nie vždy je to možné - z fotky sa často ťažko analyzuje daný problém či dotaz ... . Momentálne máme dvoch posudzovateľov s trvalým pobytom v SR. Plemenná kniha morčiat má len kladné ohlasy na ochotu posudzovateľov vykonať uchovnenie morčiat aj mimo výstav a to u chovateľa alebo u posudzovateľa (prípadné cestovné náklady posudzovateľa plne hradí chovateľ).

Ako chovatelia by sme mali byť jedna veľká rodina...  Ďakujeme chovateľom, ktorí už majú dostatočné skúsenosti a radi nezištne pomáhajú začínajúcim chovateľom.

Základné organizácie nemajú priamo v popise svojej činnosti realizáciu chovateľských konzultácii  a  zodpovedanie dotazov plemenitby morčiat. Úlohou základných organizácii je najme zastrešovať členskú základňu chovateľov a samozrejme sa snažiť v rámci možností túto skupinu chovateľov rozširovať.

Ale úprimne si treba povedať, že chov morčiat prezentujú najmä členovia ZO svojim správaním, aktivitou v chove, pri predaji morčiat, prezentácií svojej CHS napr. na sociálnych sieťach. Keď každý chovateľ privedie ku chovu a do svojej ZO jedného nového človeka ročne, tak každý rok nás/vás bude dvojnásobok.
Každý chovateľ si to môže dať ako výzvu pre rok 2021.

4.)    Obsadenie pozícii „morčacích“ štruktúr v SZCH
Pravidelne je celé roky opakovane prezentované stále tými rovnakými chovateľmi, že určité osoby sú na svojich pozíciách „priklincované“, nekompetentné a často vyznieva, že sú samo-zvolené (menované aj v snímkach).  Pravdou je opak. Každá pozícia a to aj pozícia správcu PK sa v pravidelných volebných cykloch volí nanovo a každý chovateľ sa môže v príslušných voľbách o funkciu uchádzať, prejsť výberovým procesom a ukázať ako sa to podľa neho dá robiť lepšie.

Plemenná kniha morčiat aj komisia si plní všetky svoje povinnosti a nie sme si vedomí zásadných nedostatkov v našej činnosti (bolo by arogantné tvrdiť, že nie je vždy niečo na zlepšenie).

5.)    Covid-19, situácia 2020-2021
Je neférové vyčítať niekomu neaktivitu  v čase už viac ako rok trvajúcej pandémie, keďže sú zakázané hromadné akcie (výstavy) a je obmedzená mobilita obyvateľstva. Ľudia sú z momentálnej situácie často na pokraji síl a je smutné, že sa šíria na sociálnych sieťach negatívne príspevky či posielanie súkromných správ, ktoré ešte gradujú napätie v spoločnosti a v komunite chovateľov morčiat v SR.

6.)    Prečo sa nerobia virtuálne výstavy morčiat?
Plemenná kniha morčiat nepovažuje za prínosné na oficiálnej úrovni organizovať virtuálne výstavy morčiat, ktoré sú skôr o fotografickej zručnosti a o dobrej „príprave“ morčaťa na konkrétnu fotku.

7.)    Komunikácia
Základom fungovania každej komunity je schopnosť vzájomnej komunikácie. V prípade, že máte dotaz, podnet, sťažnosť, pochvalu, návrh k našej činnosti, tak neváhajte to napísať priamo príslušnej zložke. Budeme vďační za každý váš názor. Vyjadrovanie názoru na rôznych fb skupinách nikdy nepovedie ku konštruktívnej debate, pretože informácia ani nedorazí na príslušné miesta.  Svet sociálnych sieti môže byť zradný, a preto si vždy dobre zvážte vaše pôsobenie na nich.

8.)    Poďakovanie
Chceme poďakovať všetkým chovateľom, ktorí sa venujú chovu morčiat pod hlavičkou Slovenského zväzu chovateľov a dodržujú všetky stanovy, poriadky SZCH a hlavne etiku chovu a správania. Prajeme vám nech sa vám darí plniť vaše chovateľské a životné ciele.

S priateľským pozdravom

Lukáš Klimša
Správca Plemennej knihy morčiat SZCH
a súčasne radový člen
ZOCHDH-M

V Sládkovičove, 30.3.2021

Vážení členovia, 
ako ste isto postrehli, oznamovali sme odstúpenie členov výboru ZO a zároveň sme dávali výzvu, že sa hľadá niekto, kto by sa rád zapojil.
Na toto nám reagoval jeden člen, čomu sme veľmi radi. Takže máme novú zostavu výboru ZO, kde ku nám pribudol pán Klajber.

Je teda dočasne menovaný za tajomníka a podpredsedu ZO a jeho funkcia bude oficiálne potvrdená na členskej schôdzi, hneď ako to situácia dovolí.

Ing. Alena Mikulinová, predseda ZOCHM

2 1

2021

Vážení členovia ZO. Upozorňujeme na povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2021. Tým, ktorí už tak spravili, ďakujeme za priazeň. Tí, ktorí to ešte nestihli, majú čas do 31.1.2021. Po tomto dátume bude pre obnovenie členstva nutné znova zaplatiť aj zápisné. Všetky informácie k platbám nájdete u nás na webe. Čo sa týka výročnej členskej schôdze, tam bohužiaľ informáciu o termíne konania nemáme. Avšak po 31.1.2021 Budú v členskej sekcii zverejnené správy od pokladníka a predsedu ZO. Teda prístupné len pre členov. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podkategórie