Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

Vážení priatelia, členovia,

v mene celého výboru ZO Vás pozývam na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční v sobotu 13.01.2018 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Na VČS prebehnú aj voľby členov výboru. Zoznam kandidátov, ktorí svoje prihlášky poslali do termínu, nájdete, po prihlásení, na stránke http://www.zochm.sk/clenske-schodze/51-vsetky/413-volby-do-vyboru-2018 . O celom programe VČS Vás budeme včas informovať prostredníctvom mailu ako aj na stránke zochm.sk. V prípade, že sa plánujete VČS zúčastniť, prosím Vás, dajte nám vedieť na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Počet osôb potrebujeme vedieť aby sme vedeli zabezpečiť vhodné priestory.

 

Zároveň by som Vám rád pripomenul, že do konca januára 2018 je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .

 

V mene celého výboru ZO Vám prajem šťastné a veselé Vianoce.

Peter Šimkovič
tajomník

Milí priatelia, chovatelia. Tohtoročný ročník Duo Cavy Show v Nitre, ktorý, ako tradične, pozostával z dvoch samostatných jednodňových výstav (11. a 12. Duo Cavy Show) sa skončil. V mene celého výstavného výboru, v zložení Eva Bednárova, Ing. Alena Mikulinová a Peter Šimkovič by som sa rád poďakoval generálnemu sponzorovi, spoločnosti ASAN za poskytnutie nádherných cien ako aj podstielky do výstavných klietok. Samozrejme naša srdečná vďaka patrí aj ostatným sponzorom, bez ktorých by to hádam ani nešlo. Veľké ďakujem patrí aj každému, kto priložil ruku k dielu. Vďaka tomu všetkému sa tento ročník niesol v pokojnom duchu bez stresu a problémov.

Z pohľadu početnosti patril tento rok medzi tie početnejšie. Na každej z výstav bolo prihlásených vyše 180 morčiat od 45 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Česká výprava bola už tradične početná, no tento rok prišla aj takmer rovnako početná delegácia z Poľska. Všetci vystavovatelia sa postarali o skvelú atmosféru.

Každý deň bolo udelených takmer 80 ocenení. Veľmi nás teší, že kvalita chovu sa zlepšuje a na výstave bolo možné vidieť nádherné a skvele pripravené zvieratá. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. 

Výsledky nájdete na výstavnom portáli tu.

2017_11a12_nitra Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. a 12. Duo Cavy Show Nitra. Ide o dve jednodňové medzinárodné výstavy, ktoré sa budú konať počas národnej výstavy zvierat na vvvýisku Agrokompex v Nitre. Na vástave sa očakáva až 200 morčiat od vyše 40 vystavovateľov zo Slovenska ale aj okolitých krajín.

Vážení chovatelia, členovia ZOCHDH/m/,

prišla jeseň a ani sa nenazdáme a bude tu Nový rok. Ten so sebou prináša aj voľby do výboru Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov – morčatá. Členom výboru organizácie sa môže stať každý riadny člen ZOCHDH/m/, ktorý zašle svoju prihlášku na kandidovanie (viď príloha nižšie) na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30.112017.

Kandidatúry budú zverejnené na stránke www.zochm.sk v plnom znení.

Voľby do výboru organizácie sa uskutočnia na členskej schôdzi (predpoklad je koniec januára 2018).

Do prihlášky je potrebné uviesť:

  • hlavný cieľ a čiastkové ciele vášho pôsobenia na danej pozícií
  • využitie prostriedkov na dosiahnutie vytýčených cieľov
  • aký bude váš prínos pôsobenia vo výbore  pre ZOCHDH/m/

Tešíme sa na kandidátov a prajeme im veľa hlasov!


Výbor organizácie ZOCHDH/m/


{phocadownload view=file|id=14|target=s}

Vážení priatelia,

Základná Organizácia chovateľov drobných hlodavcov/morčatá/ v spolupráci so Základnou Organizáciou Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců  a Cavies Club of Poland vyhlasuje súťaž o titul VYŠEHRADSKÝ ŠAMPIÓN.

PODMIENKY:

  • morča musí mať udelené šampionáty zo všetkých troch krajín. CZCH - SKJC/SKCH - PLJCH/PLCH.
  • o  titul je potrebné zažiadať na mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Zodpovedná osoba Bednárová Eva.
  • spolu menom žiadateľa a morčaťa, ktorému má byť titul udelený, je potrebné zaslať scany potrebných titulov.

Diplom bude elektronicky zaslaný do 30 dní mailom.  Udelenie Titulu je bezplatné.

Viac informácií nájdeta v článku.

V dňoch 02. - 03. septembra bola naša krajina zastúpená na medzinárodnej výstavách LXV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek MorskichLXIV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich, ktoré sa uskutočnili v poľskom meste Konarzewo (Poznaň), dvoma našimi chovateľmi Evou Bednárovou a Ing. Alenou Mikulinovou. 
V rovnakom čase a na rovnakom mieste sa konala aj unikátna výstava bezsrstých plemien Colours Of Autumn 2017. Na výstave sa prezentovali plemená skinny a baldwin, vrátané génovych skinny a génových baldwin. Tieto plemená nie sú uznané európskym štandardom a aj preto šlo o európsky unikát. Na výstave COA 2017 nášu krajinu a ZO úspešne prezentovala mladá chovateľka Veronika Bednárova a Peter Šimkovič.
Všetci štyria skvele prezentovali svoj chov, našu ZO aj krajinu. Gratulujeme a želáme veľa ďalších chovateľských aj výstavných úspechov.

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú sobotu, t.j. 28.01.2017 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2017. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 23.01.2017 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 23.01.2017 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2017 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Peter Šimkovič
tajomník

Naša Základná organizácia mala už tradičnú prezantačnú expozíciu morčiat viacerých plemien na výstave Agrokomplex, ktorá sa konala v dňoch 18. až 21. augusta 2016.
  • Vážení priatelia. Práve sme zverejnili zápisnicu a súvisiace dokumenty z Výročnej členskej schôdze. Nájdete ich po prihlásení sa na naše stránky v Súkromnej sekcii.

Podkategórie