Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov-morčatá (ZOCHDH-M),
Základní organizace Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a Cavies Club of Poland

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov-morčatá (ZOCHDH-M) v spolupráci so základnou organizáciou Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců a Cavies Club of Poland vyhlasuje súťaž o titul VYŠEHRADSKÝ ŠAMPIÓN.

PODMIENKY platné ku 01.10.2017

Morča musí mať udelené šampionáty zo všetkých troch krajín:
CZCH - SKJC/SKCH - PLJCH/PLCH.

ŽIADOSŤ:

- O titul je možné zažiadať na email elaphe@centrum.sk
- Je potrebné uviesť meno žiadateľa a morčaťa, a priložiť scany potrebných titulov.

Diplom bude zaslaný elektronicky na email žiadateľa do 30 dní. Udelenie titulu je bezplatné.

ZODPOVEDNÁ OSOBA: Eva Bednárová

 

Zoznam ocenených morčiat:

 


Poznámka Plemennej knihy morčiat SZCH:

Pokiaľ máte záujem, aby bol titul vedený v databáze morčiat PK morčiat SZCH, tak je potrebné bezplatne nahlásiť získanie titulu preposlaním emailu s diplomom na szch.morcata@gmail.com a uviesť evidenčné číslo morčaťa. Titul bude následne vedený v zozname ocenení na prvom mieste pod skratkou VYSCH (napr. VYSCH, SKCH, CZCH, PLCH).