Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

Skvelá správa!

Slovensko bude hostiť Veľkú Európsku výstavu v roku 2025! 

Špeciálna Európska výstava morčiat v roku 2024 sa uskutoční v Dánsku. 

Viac informácií ako aj zápisnica zo zasadania EE v Kecskeméte už čoskoro!

ee plagát 2025

20.04.2024 sa naši členovia zúčastnili krásnej akcie Otváranie Bánoša v Banskej Bystrici na ktorú si pripravili expozíciu chovu morčiat. 

Záujem zo strany návšetvníkov bol skutočne veľký. Viac fotiek nájdete na facebooku našej ZO. Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave tejto propagačnej akcie!  

 

banoš W

Vážení členovia !

Pred niekoľkými rokmi bol Európskou úniou prijatý zákon o zdraví zvierat , ktorého snahou bolo zlúčiť  predpisy o chove všetkých druhov zvierat do jedného zákona. Zákon je v platnosti od 04.2021. Ako je to už mnohým z Vás známe, tento zákon predstavuje prekážku pri vykovanávaní nášho spoločného hobby a to predovšetkým v oblasti vtáctva. 

Entente Européene pracuje na zlepšení tejto situácie už od doby odkedy vstúpil tento zákon do platnosti. 

Aktuálne prebieha hodnotenie zákona o welfare zvierat a dáva každému v Európe možnosťvyjadriť svoj názor prostredníctvom verejnej konzultácie. EE preto vyzýva všetkých svojich členov aby vyjadrili svôj názor ku tomuto zákonu prostredníctvom nasledujúceho odkazu a to do 03.04.2024: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14036-Pravna-uprava-v-oblasti-zdravia-zvierat-hodnotenie_sk

Bližšie informácie k tomuto zákonu je možné nájsť aj priamo po rozkliknutí odkazu na webovej stránke Európskej komisie. 

Na obrázku prikladáme originálne znenie výzvy EE. 

Výzva_EE_2.png

Téma Európskej vystavy v roku 2024 ostáva otvorená. 

Oficiálny list z EE.
Stručný preklad:

Jednania ohľadom Európskej výstavy 2024 v Lysé nad Labem stále prebiehajú. ČSCH na prípravách pracuje. Definitívnu odpoveď dajú 29.2.2024 a do vtedy Európsky zväz prosí o strpenie pri plánovaní výstav v tomto termíne.

ee list

 

Vážení členovia!

Oznamujeme Vám, že  rozhodnutím ÚVV ČSCH zo dňa 31.01.2024 bolo prijaté uznesenie o zrušení Európskej výstavy králikov a morčiat , ktorá sa mala konať 15-17.11.2024 v Lysé nad Labem. 

Zdroj: cschdz.eu

zrušenie výstavy

 

Vážení členovia ZO a fanúšikovia chovu morčiat!

Aj v  roku 2024 je možné darovať 2% dane na podporu rozvoja chovu a vystavovania ušťachtilých morčiat na Slovensku.

Viac informácií nájdete pod uvedeným linkom. 

https://www.morcata.home.sk/

Za každú podporu vopred ďakujeme!

Morcata facebook instagram

Vážení členovia!
Srdečne vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len "ZO"), ktorá sa bude konať v sobotu 13.1.2024 o 10:30 v budove Oblastného výboru (OV) Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2024 a to je 31.01.2024. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2024 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Účasť na Výročnej členskej schôdzi (ďalej len "schôdza") je povinná aj pre mladých chovateľov. Vopred všetkým ďakujeme za účasť. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zo závažných dôvodov, tak svoju neúčasť prosím vopred ospravedlňte osobe poverenej prípravou schôdze.

Dátum a čas konania:
13.01.2024 o 10:30 , Dolná 25, Banská Bystrica

Forma konania schôdze:
Prezenčná

Prípravou schôdze sú predsedom ZO poverení:
Ing. Alena Mikulinová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Tomáš Szabó (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Program schôdze:
1. Otvorenie, príhovor predsedu ZO
2. Prezenčná listina, voľba formy hlasovania na schôdzi
3. Vytvorenie pracovných komisií schôdze, výber zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie programu schôdze
5. Správa mandátovej komisie o účasti na schôdzi, správa volebnej komisie o voľbe formy hlasovania na schôdzi
6. Správa o činnosti ZO, správa o hospodárení ZO, správa kontrolóra ZO
7. Schválenie zápisnice a uznesenia z predchádzajúcej schôdze
8. Schválenie členov ZO
9. Správa pracovných komisií o priebehu hlasovaní na schôdzi
10. Plán činnosti ZO pre rok 2024
11. Informovanie chovateľov o dôležitých zmenách v CHP a VP
12. Diskusia
13. Uznesenie schôdze, záverečné slovo predsedu ZO

Hlasujúci na schôdzi:
Člen ZO starší ako 18 rokov s platným členstvom pre rok 2024 má právo hlasovať na schôdzi.

Po prebehnutí VČS bude možné uchovnenie morčiat posudzovateľom morčiat SZCH
Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov v novom roku 2024.

Vážení členovia!

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie Európskej výstavy morčiat v Belgicku!

Dátum: 23-24.25.11.2023

Miesto Bellekouter, Bellestraat 99,1790 Affligem , Belgicko

Uzávierka prihlášok je 01.11.2023, maximálna kapacita 1000 morčiat.

Čítať ďalej: Európska výstava - Belgicko 2023

Vážení členovia a priaznivci chovu morčiat!

Dovoľujeme si vás pozvať  na tradičný , už deviaty ročník Cavy Spring show Banská Bystrica.

Výstava sa uskutoční 13.05.2023 v priestoroch SOŠ pod Bánošom. 

Pozvanie posudzovať prijali Eva Bednárová, SK a Szabolcs Szentpéteri, HU. 

Viac informácií vrátane propozícií a prihlasovania nájdete na odkaze: 

https://www.cavyshow.sk/bb-2023

IMG 1746 1

Podkategórie