Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

 • Vážení priatelia, chovatelia, vzhľadom na veľmi nízku potvrdenú účasť na Výročnej členskej schôdzi (VČS), ktorú sme plánovali uskutočniť túto sobotu, t.j. 23. februára 2013, a vzhľadom na vyšší záujem o náhradný termín, posúvame týmto termín o jeden týždeň na sobotu 02. marca 2013 na 11:00 hod. Miesto konania ostáva nezmenené. Stretneme sa v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej ulici 25 v Banskej Bystrici. Výbor ZOCHDH/M/
 • Vážení členovia, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS) , ktorá sa uskutoční 23.02.2013 o 11:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici. Výbor ZOCHDH/M/
 • Dňa 16.03.2013 sa uskutoční 2. Lučenecká výstava. Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na Výstavnom portáli.
 • Dnes vyšlo nové číslo časopisu "moje morča 02/2012". Stiahnuť si ho môžte v sekcii Časopis
 • Zápis nového člena (Eleonóra Šardzíková).
 • Zápis nového člena (Katarína Šedivá).
Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční prvú februárovú sobotu, t.j. 04.02.2012 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2012. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 24.01.2012 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 20.01.2012 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2012 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/ako-sa-stat-clenom v dolnej časti v sekcii spôsob platby. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Výbor Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/
 • Zápis nového člena (Soňa Prekopová).
 • Oznam členom ZO:

   Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová dňa 23.10.2011 menovala dočasný výbor, ktorý bude vo funkciach do Výročnej členskej schôdze ZO 2012. Odôvodnenie: rezignácia členov výboru a iných funkcionárov ZO (Lenka Pastorková, Lukáš Klimša, MVDr. Lucia Tarabová).
   Ďalej nastala zmena termínu platby členských poplatkov pre rok 2012, a to stávajúci členovia ZO majú povinnosť zaplatiť členské poplatky do termínu výročnej členskej schôdze (prípadne v hotovosti pred začatím schôdze). 

  Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová 

Podkategórie