Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú nedeľu, t.j. 31.01.2016 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2016. V prípade platby z bankového účtu je posledný termín 26.01.2016 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 26.01.2016 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z banky. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2016 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník

Vážení priatelia,

rád by som Vám v mene celého výboru ZO zaželal všetko dobré v Novom roku 2016 ako v chovateľskom, tak aj v osobnom živote.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že v priebehu mesiaca január, najneskôr do konania Výročnej členskej schôdze (termín Vám oznámime neskôr, keď nám bude potvrdený z OV SZCH BB), je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník

  • Vážení priatelia. Práve sme zverejnili zápisnicu a súvisiace dokumenty z Výročnej členskej schôdze. Nájdete ich po prihlásení sa na naše stránky v Súkromnej sekcii.
Vážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční poslednú januárovú sobotu, t.j. 31.01.2015 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2015. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 26.01.2015 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 26.01.2015 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2015 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník

Vážení priatelia,

rád by som Vám zaželal všetko dobré v Novom roku 2015 ako v chovateľskom, tak aj v osobnom živote.

Zároveň si Vám dovoľujem pripomenúť, že v priebehu mesiaca január, najneskôr do konania Výročnej členskej schôdze (termín Vám oznámime neskôr, keď nám bude potvrdený z OV SZCH BB - malo by to byť niekedy medzi koncom januára a koncom februára 2015), je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .

Prajem pekný deň

-------------------------------
Peter Šimkovič
tajomník


Milí priatelia - chovatelia,

všetkých našich členov si dovoľujeme pozvať na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční poslednú januárovu sobotu, t.j. 25.01.2014 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2014. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 23.01.2014 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 23.01.2014 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2014 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov v dolnej časti v sekcii spôsob platby. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Program schôdze:
1) Schválenie nových členov
2) Správa o činnosti za rok 2013
3) Správa o hospodárení za rok 2013
4) Správa o kontrolnej činnosti
5) Informovanie o zmenách vo Výstavnom a Registračnom poriadku
6) Plán akcií na rok 2014
7) Voľby členov výboru
8) Diskusia
9) Uznesenie
10) Záver

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Alena Mikulinová
predseda ZO
  • Obnovenie členstva (Kullová Gréta).
  • Obnovenie členstva (Kratochvíl Roman).
  • 2. Lučenecká výstava 2013 (16.03.2013)

    Organizátor (Nikoleta Bariaková) zatiaľ nedodal kompletné podklady posúdených morčiat, a preto kartičky CAC nebudú akceptované Plemennou knihou SZCH bez doloženia posudzovacieho listu.
    Ďakujeme za pochopenie /Plemenná kniha morčiat SZCH, 11.5.2013/

    zdroj http://www.szch-morcata.sk/vystavy/category/7-2013

Podkategórie