Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky


Radi by sme Vám dali do pozornosti 29. Európsku výstavu a 5. Európsku výstavu pre mladých chovateľov, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. až 11. novembera 2018 v Dánskom meste Herning.

Bližšie informácie k výstave a prihlášky nájdete na stránkach EE http://www.entente-ee.com/6873-2/ alebo na http://europaschau2018.eu/english/.

Prihlášky treba posielať na kontaktnú osobu, ktorou je pre Slovensko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Už tradične sa koncom júna uskutočnila Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat. V tomto roku šlo už o ôsmy ročník. Organizátorka výstavy (Eva Bednárová) pripravila výstavu na vysokej úrovni, so skvelou atmosférou a s množstvom ocenení pre víťazou. Zoznam víťazov si môžte pozrieť na Výstavnom portáli.
Dňa 19. mája 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočný 6. ročník už tradičnej výstavy morčiat Cavy Spring Banská Bystrica. Pôjde o DUO výstavu, čo znamená, že všetky prihlásené zvieratá budú posúdené dva krát. Bližšie informácie o výstave, ako aj možnosť prihlásenia, nájdete na stránke výstavného portálu http://vystavy.zochm.sk
Všetkým našim členom, ale aj nečlenom a priateľom chovu morských prasiatok, prajem v mene celého výboru ZO všetko dobré v Novom roku 2018. Nech je ešte úspešnejší, ako bol rok minulý.

Peter Šimkovič
tajomník ZO

Vážení priatelia, členovia,

v mene celého výboru ZO Vás pozývam na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční v sobotu 13.01.2018 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Na VČS prebehnú aj voľby členov výboru. Zoznam kandidátov, ktorí svoje prihlášky poslali do termínu, nájdete, po prihlásení, na stránke http://www.zochm.sk/clenske-schodze/51-vsetky/413-volby-do-vyboru-2018 . O celom programe VČS Vás budeme včas informovať prostredníctvom mailu ako aj na stránke zochm.sk. V prípade, že sa plánujete VČS zúčastniť, prosím Vás, dajte nám vedieť na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Počet osôb potrebujeme vedieť aby sme vedeli zabezpečiť vhodné priestory.

 

Zároveň by som Vám rád pripomenul, že do konca januára 2018 je každý člen povinný uhradiť každoročný členský príspevok. Informácie o výške členského príspevku nájdete na stránke http://www.zochm.sk/informacie-pre-clenov .

 

V mene celého výboru ZO Vám prajem šťastné a veselé Vianoce.

Peter Šimkovič
tajomník

Milí priatelia, chovatelia. Tohtoročný ročník Duo Cavy Show v Nitre, ktorý, ako tradične, pozostával z dvoch samostatných jednodňových výstav (11. a 12. Duo Cavy Show) sa skončil. V mene celého výstavného výboru, v zložení Eva Bednárova, Ing. Alena Mikulinová a Peter Šimkovič by som sa rád poďakoval generálnemu sponzorovi, spoločnosti ASAN za poskytnutie nádherných cien ako aj podstielky do výstavných klietok. Samozrejme naša srdečná vďaka patrí aj ostatným sponzorom, bez ktorých by to hádam ani nešlo. Veľké ďakujem patrí aj každému, kto priložil ruku k dielu. Vďaka tomu všetkému sa tento ročník niesol v pokojnom duchu bez stresu a problémov.

Z pohľadu početnosti patril tento rok medzi tie početnejšie. Na každej z výstav bolo prihlásených vyše 180 morčiat od 45 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Česká výprava bola už tradične početná, no tento rok prišla aj takmer rovnako početná delegácia z Poľska. Všetci vystavovatelia sa postarali o skvelú atmosféru.

Každý deň bolo udelených takmer 80 ocenení. Veľmi nás teší, že kvalita chovu sa zlepšuje a na výstave bolo možné vidieť nádherné a skvele pripravené zvieratá. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. 

Výsledky nájdete na výstavnom portáli tu.

2017_11a12_nitra Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. a 12. Duo Cavy Show Nitra. Ide o dve jednodňové medzinárodné výstavy, ktoré sa budú konať počas národnej výstavy zvierat na vvvýisku Agrokompex v Nitre. Na vástave sa očakáva až 200 morčiat od vyše 40 vystavovateľov zo Slovenska ale aj okolitých krajín.

Vážení chovatelia, členovia ZOCHDH/m/,

prišla jeseň a ani sa nenazdáme a bude tu Nový rok. Ten so sebou prináša aj voľby do výboru Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov – morčatá. Členom výboru organizácie sa môže stať každý riadny člen ZOCHDH/m/, ktorý zašle svoju prihlášku na kandidovanie (viď príloha nižšie) na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30.112017.

Kandidatúry budú zverejnené na stránke www.zochm.sk v plnom znení.

Voľby do výboru organizácie sa uskutočnia na členskej schôdzi (predpoklad je koniec januára 2018).

Do prihlášky je potrebné uviesť:

  • hlavný cieľ a čiastkové ciele vášho pôsobenia na danej pozícií
  • využitie prostriedkov na dosiahnutie vytýčených cieľov
  • aký bude váš prínos pôsobenia vo výbore  pre ZOCHDH/m/

Tešíme sa na kandidátov a prajeme im veľa hlasov!


Výbor organizácie ZOCHDH/m/


{phocadownload view=file|id=14|target=s}

Vážení priatelia,

Základná Organizácia chovateľov drobných hlodavcov/morčatá/ v spolupráci so Základnou Organizáciou Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců  a Cavies Club of Poland vyhlasuje súťaž o titul VYŠEHRADSKÝ ŠAMPIÓN.

PODMIENKY:

  • morča musí mať udelené šampionáty zo všetkých troch krajín. CZCH - SKJC/SKCH - PLJCH/PLCH.
  • o  titul je potrebné zažiadať na mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Zodpovedná osoba Bednárová Eva.
  • spolu menom žiadateľa a morčaťa, ktorému má byť titul udelený, je potrebné zaslať scany potrebných titulov.

Diplom bude elektronicky zaslaný do 30 dní mailom.  Udelenie Titulu je bezplatné.

Viac informácií nájdeta v článku.

Podkategórie