Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Zápis nového člena (Martin Záhumenský) a novej chovateľskej stanice (Krameri).
  • Obnovenie členstva (Gabriela Fischerová) a chovateľskej stanice (Nilsi).
  • Zápis nového člena (Margaréta Hanzlová) a novej chovateľskej stanice (z Grétkinho dvora).
Srdečne Vás pozývame na I. Výstavu mladých morčiat 2011 v Nitre (Agrokomplex), ktorá sa bude konať 20.08.2011 popri Výstave mladých zvierat organizovanej Slovenským zväzom chovateľov.

Propozície nájdete na oficiálnej stránke výstavy
http://zochm.sk/vystava-mladych-morciat-2011 .
  • Obnovenie členstva (Monika Čambálová) a chovateľskej stanice (Montana).
  • Obnovenie členstva (Nikoleta Bariaková) a chovateľskej stanice (Lilienblum).
  • Z medzinárodných dôvodov upravujeme skratky (označenia) pre tituly udeľované našou ZO. Pred pôvodné skratky CH/IC/GC pribudne medzinárodný kód Slovenska SK. Viac o skratkách.
  • Zápis nového člena (Mgr. Mária Šášiková).

Podkategórie