Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Zápis nového člena (Margaréta Hanzlová) a novej chovateľskej stanice (z Grétkinho dvora).
Srdečne Vás pozývame na I. Výstavu mladých morčiat 2011 v Nitre (Agrokomplex), ktorá sa bude konať 20.08.2011 popri Výstave mladých zvierat organizovanej Slovenským zväzom chovateľov.

Propozície nájdete na oficiálnej stránke výstavy
http://zochm.sk/vystava-mladych-morciat-2011 .
  • Obnovenie členstva (Monika Čambálová) a chovateľskej stanice (Montana).
  • Obnovenie členstva (Nikoleta Bariaková) a chovateľskej stanice (Lilienblum).
  • Z medzinárodných dôvodov upravujeme skratky (označenia) pre tituly udeľované našou ZO. Pred pôvodné skratky CH/IC/GC pribudne medzinárodný kód Slovenska SK. Viac o skratkách.
  • Zápis nového člena (Mgr. Mária Šášiková).
Pozvánka na výstavu:

Po minuloročnom úspechu Vás srdečne pozývame na 2. Košickú výstavu ušľachtilých morčiat, ktorá sa uskutoční 18.6.2011 v Košiciach Barci. Tento rok sa na výstave môžu zúčastniť nie len naši členovia ZO SZCH ale aj členovia iných ZO v zahraničí a aj ľudia, ktorí majú svoje morčiatka pre radosť. A aby sme nezabudli ostávame verný našej tradícii, posudzovateľského kresla sa ujme Ing. Eva Dýnková. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácii sa dozviete na oficiálnej stránke výstavy http://www.zochm.sk/kosice-2011.

Bc. Petra Lacková a MVDr. Lucia Tarabová
Organizátori výstavy

  • Zápis nového člena (Ing. Petr Tejml) a novej chovateľskej stanice (Westminster).

Podkategórie