Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

všetky

 • Zmena názvu chovateľskej stanice "Pascale" na nový názov "Od Pascale".
 • Zápis nových členov (Richard Martinák, Roman Kratochvíl) a novej chovateľskej stanice (Gold Heart).
 • Zápis nového člena (Zuzana Červenková) a novej chovateľskej stanice (Black & White).
 • Zmena termínu uzávierky I. klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 (viac informácii v propozíciách).
 • Zápis nového člena (Mária Mazanová, Diana Černáková, Katarína Durová), chovateľskej stanice (Bobkáč) a obnovenie chovateľskej stanice (Luxury Pets) .
 • Zmena názvu chovateľskej stanice "Šišinka" na nový názov "od Šišinky".
 • Milí chovatelia a priaznivci morčiat! Srdečné Vás pozývame do expozície morčiat na výstavisku Agrokomplex v Nitre, počas konania veľtrhu v dňoch 19. - 22. augusta 2010.
 • Zápis nového člena (Mgr. Silvia Poláková).
 • Pre členov s CHS je od teraz v menu "členská sekcia" odkaz na "Vaša evidencia odchovov", kde uvidíte kompletný zoznam Vašich odchovov aj s preukazmi o pôvode potomkov.
 • Zápis nového člena (Mária Bartíková) a novej chovateľskej stanice (Jessy).
 • Pre členov s CHS je od dnes v menu "členská sekcia" odkaz na "Hlásenie o vrhu - zmeny". Pomocou tohto formulára budete hlásiť prípadné zmeny už v podaných hláseniach o vrhu (prosíme členov, aby formulár využívali a neposielali žiadosti na email registrátora).