Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

všetky

  • Dňa 15.5.2010 bola naša Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ prijatá do EE - Európskeho chovateľského zväzu - sekcia morčatá.