Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

všetky

 • Zverejnenie oficiálneho zoznamu udelených šapionátov (odkaz). Zoznam bude aktualizovaný minimálne 1-krát za mesiac.
 • Zápis nového člena (Soňa Kyselicová) a novej chovateľskej stanice (Pigi World).
 • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Mgr. et Bc. Andrea Kroftová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (AndyMar).
 • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Ing. Katarína Gulyásová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (Cruz Star).
 • Pridané video z Výstavy morčiat Nitra 2010 (odkaz).

 • Aktualizácia formulárov a dokumentov ku dňu 13.12.2010 (Žiadosť o priznanie titulu).
  Prosíme všetkých, aby vždy používali aktuálne formuláre a dokumenty.
 • Zverejnenie výsledkov z Výstavy morčiat Nitra 2010 (odkaz).
 • Zmena chovateľského poriadku (zmena vybavovacích lehôt na 30 pracovných dní, zmena adresy pre doručenie žiadosti o udelenie titulov).
 • Zápis nových členov (Zuzana Jánska, Elena Kováčiková) a nových chovateľských staníc (Cavia teddy, Monami).
 • Zápis novej chovateľskej stanice (Rostov).
 • Zápis nového člena (Peter Šimkovič) a novej chovateľskej stanice (PK Cavies).