Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Členský preukaz SZCH

Členský preukaz SZCH vystavujeme jedenkrát ročne v 1. štvrťroku. Členskú známku obdržite na Výročnej členskej schôdzi alebo najbližšej členskej schôdzi prípadne po dohovore na niektorej akcii. Vydavánie a evidenciu členských preukazov má v kompetencii predseda ZO.

Pokiaľ dostanete od nás vyrozumenie a Vaše meno sa objaví na našich stránkach (HORNÉ MENU - ČLENOVIA), stávate sa plnohodnotnými užívateľmi všetkých výhod, práv a povinností už v čase, kedy ešte nevlastníte členský preukaz.