Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Výpočet pravdepodobného termínu pôrodu


Dátum pripustenia
Termín pôrodu
Od 59 dní
68 dní
Do 74 dní