Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení členovia a vystavovatelia,

 z dôvodu nenaplnenia kapacity výstavy v Nitre sa táto akcia ruší.Ako náhradu Vám ponúkame Registračnú párty spojenú s posudzovaním. Akcia sa uskutoční 16.4.2011 od 10:00 v Bratislave na Slovenskom zväze chovateľov v zasadačke.

http://zochm.sk/registracna-party-2011


Základné pokyny k priebehu:

 - akcia sa koná pri prihlásení minimálne 50 ks zvierat, bez prítomnosti verejnosti

- zvieratá budú vo vlastných prepravných boxoch

- z prihlásených zvierat jedného majiteľa bude vykonané najskôr posúdenie, potom registrácia - podľa Českého štandardu

-  za získaný počet minimálne 95 bodov bude vystavená kartička čakateľa šampióna

- zvieratá sa posudzujú podľa toho ako prichádzajú - bez ohľadu na plemeno; neurčuje sa víťaz plemena ani víťaz žiadnej kategórie

- posudzujú sa aj zvieratá, ktoré registráciu už majú; neposudzuje sa kategória C - maznáčik

- výsledky budú zverejnené na stránke ZOCHDH/M/, zotriedené podľa bodového zisku zostupne, v prípade zhodnosti bodového zisku budú mená morčiat usporiadané podľa abecedy

- posudzovania sa môžu zúčastniť aj nečlenovia ZOCHDH/M/

- registrácia je určená len pre členov ZOCHDH/M/

- pokiaľ ste sa prihlásili na výstavu do Nitry, platia prihlášky z tejto akcie, ak sa nezúčastníte - odhláste prosím svoje zvieratá.

- Každé zviera musí mať potvrdenie od veterinárneho lekára, ktoré nie je staršie ako 3dni.