Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení členovia,

 Chceme Vás opätovne upozorniť, že hlásenie o vrhu je možné odoslať až v tom momente, kedy obidvaja rodičia vrhu majú pridelené evidenčné číslo a aspoň jeden z rodičov má pridelené registračné číslo získané podľa Českého štandardu (od 1.1.2011 musia byť obidvaja rodičia registrovaní).

 Evidenčné číslo je tzv. číslo plemennej knihy. Odchov morčiat s PP je umožnený len morčatám, ktoré sú vedené  v plemennej knihe. V opačnom prípade, to je porušenie chovateľského poriadku.

Hlásenia, ktoré budú nekompletné (evidenčné číslo, reg. číslo) nebudú odoslané na spracovanie do plemennej knihy (Lenke Pastorkovej) - táto skutočnosť nebude členovi oboznámená. V prípade, že dôjde k skompletizovaniu údajov, tak stačí tieto údaje odoslať emailom (odpovedať na email podaného HLÁSENIA, ktorý ste dostali).  V tomto prípade sa dátum podania zmení na deň skompletizovania údajov. Keď bude hlásenie v poriadku, tak bude odoslané na plemennú knihu na spracovanie.

Hlásenia, ktoré splňujú všetky podmienky chovateľského poriadku a plemennej knihy sa objavia do 48dní na webe v sekcii Vaša evidencia odchovov a budú vybavené do 30dní od dátumu podania.