Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/