Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

VČS sa bude konať za dodržania týchto podmienok - o 203/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky, §4.2021 05 26