Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vážení členovia, 
ako ste isto postrehli, oznamovali sme odstúpenie členov výboru ZO a zároveň sme dávali výzvu, že sa hľadá niekto, kto by sa rád zapojil.
Na toto nám reagoval jeden člen, čomu sme veľmi radi. Takže máme novú zostavu výboru ZO, kde ku nám pribudol pán Klajber.

Je teda dočasne menovaný za tajomníka a podpredsedu ZO a jeho funkcia bude oficiálne potvrdená na členskej schôdzi, hneď ako to situácia dovolí.

Ing. Alena Mikulinová, predseda ZOCHM