Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Všetkým našim členom, ale aj nečlenom a priateľom chovu morských prasiatok, prajem v mene celého výboru ZO všetko dobré v Novom roku 2018. Nech je ešte úspešnejší, ako bol rok minulý.

Peter Šimkovič
tajomník ZO