Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Naša Základná organizácia mala už tradičnú prezantačnú expozíciu morčiat viacerých plemien na výstave Agrokomplex, ktorá sa konala v dňoch 18. až 21. augusta 2016.