Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Eleonóra Šardzíková).
  • Zápis nového člena (Katarína Šedivá).