Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Obnovenie členstva (Nikoleta Bariaková) a chovateľskej stanice (Lilienblum).