Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Z medzinárodných dôvodov upravujeme skratky (označenia) pre tituly udeľované našou ZO. Pred pôvodné skratky CH/IC/GC pribudne medzinárodný kód Slovenska SK. Viac o skratkách.