Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcom /morčatá/ vyhlásila súťaž "Morča roka 2011". Viac o súťaži na http://zochm.sk/morca-roka-2011 .