Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Ing. Katarína Gulyásová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (Cruz Star).
  • Pridané video z Výstavy morčiat Nitra 2010 (odkaz).