Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihlásenieRegistrácia


* Táto položka je povinná ! Povinné pole | Položku vidieť v tvojom profile Pole viditeľné v profile | Položku nevidieť v tvojom profile Pole nevidieť v profile | Informácie pre: ? : Popis: Presuňte myš nad ikonu Informácie: Polož myš na ikonu
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Uživateľské meno : Meno a priezvisko (bez medzier a diakritiky)
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Súhlas so spracovaním osobných údajov : Zaškrtnutím tohto tlačítka súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu menu, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, email, telefón, web adresa výlučne v rozsahu potrebnom pre fungovanie Základnej organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len ZO) kontaktná adresa Ing. Alena Mikulinová, Povrazník 34, 976 55 Povrazník a pre účely evidencie členov nadradenej organizačnej zložky Slovenský zväz chovateľov (ďalej len SZCH) so sídlom Krížna 44, 824 76 Bratislava. Osobné údaje sú archivované po dobu jedného roka po skončení členstva alebo sú okamžite zmazané, ak o to člen požiada. V prípade odmazania osobných údajov dochádza k okamžitému zániku členstva v ZO. Poskytnuté osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou SZCH, na žiadne účely. ZO zverejňuje na verejne dostupnej stránke zoznam svojich členov v rozsahu meno, priezvisko, titul, mesto a názov chovateľskej stanice.
Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Titul : Zadávajte len vysokoškolské tituly<br/>
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Meno : Prosím zadaj tvoje prvé meno.
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Priezvisko : Prosím zadaj tvoje priezvisko.
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Ulica, číslo : Zadajte ulicu a číslo domu
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Mesto : Zadajte mesto
Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: PSČ : Zadajte Vaše poštové smerové číslo (tvar XXX XX)<br />
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Krajina : Ak Vaša krajina nie je na zozname, tak prosím kontaktujte administrátora.<br />
Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Tel. : <p>Zadajte vaše telefónne číslo v medzinárodnom tvare (napríklad+421....)</p>
* Táto položka je povinná ! Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Email : Zadaj platnú e-mailovú adresu. A potvrdzovací email bude zaslaný na túto adresu po registrácii.
* Táto položka je povinná ! Položku nevidieť v tvojom profile Informácie pre: Potvrdte email : Znovu napíšte svoju emailovú adresu
Položku vidieť v tvojom profile Informácie pre: Web : Zadajte adresu vašej webovej stránky&nbsp; v tvare www.nieco.sk
* Táto položka je povinná ! Položku nevidieť v tvojom profile
* Táto položka je povinná ! Položku nevidieť v tvojom profile Informácie pre: Ste členom SZCH v inej zákl.organizácii? : Ste členom Slovenského zväzu chovateľov v inej základnej organizácii? Vyberte správnu možnosť
Položku nevidieť v tvojom profile Informácie pre: Názov ZO : Napíšte názov Vašej základnej organizácie
Položku nevidieť v tvojom profile
Položku nevidieť v tvojom profile Informácie pre: Číslo členského preukazu SZCH : číslo členského preukazu Slovenského zväzu chovateľov (ak nemáte, tak nechajte pole prázdne)
 
Zaškrtnutím tlačítka zo súhlasom so spracovaním osobných údajov súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu menu, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, email, telefón, web adresa výlučne v rozsahu potrebnom pre fungovanie Základnej organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len ZO) kontaktná adresa Ing. Alena Mikulinová, Povrazník 34, 976 55 Povrazník a pre účely evidencie členov nadradenej organizačnej zložky Slovenský zväz chovateľov (ďalej len SZCH) so sídlom Krížna 44, 824 76 Bratislava. Osobné údaje sú archivované po dobu jedného roka po skončení členstva alebo sú okamžite zmazané, ak o to člen požiada. V prípade odmazania osobných údajov dochádza k okamžitému zániku členstva v ZO. Poskytnuté osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou SZCH, na žiadne účely. ZO zverejňuje na verejne dostupnej stránke zoznam svojich členov v rozsahu meno, priezvisko, titul, mesto a názov chovateľskej stanice.
* Táto položka je povinná ! Povinné pole | Položku vidieť v tvojom profile Pole viditeľné v profile | Položku nevidieť v tvojom profile Pole nevidieť v profile | Informácie pre: ? : Popis: Presuňte myš nad ikonu Informácie: Polož myš na ikonu