Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

Prihlásenie  • Zápis nového člena (Mgr. Silvia Poláková).
  • Pre členov s CHS je od teraz v menu "členská sekcia" odkaz na "Vaša evidencia odchovov", kde uvidíte kompletný zoznam Vašich odchovov aj s preukazmi o pôvode potomkov.